Praktische Info

Het is de bedoeling om in de eerste plaats een leuk kamp te hebben, waar sport en spel centraal staan. Voor een vlot verloop hieronder enkele afspraken.

Afspraken voor sporters

 • Je bent stipt aanwezig tussen 9u en 16u. De voorbewaking start om 8u en eindigt ten laatste om 17u. Op vrijdag eindigen de kampen met de prijsuitreiking om 15u.
 • Je wacht voor de aanvang van de activiteit in je groep op de afgesproken plaats.
 • Je komt enkel in de kleedkamer om iets te nemen of weg te leggen. Enkel bij koud weer of regen is het toegelaten om in de kleedkamers aanwezig te zijn. 
 • Je laat de kleedkamers netjes achter. 
 • Je luistert naar de kampverantwoordelijke en alle monitoren.
 • Je toont bij alle activiteiten inzet, enthousiasme en respect. 
 • Je drinkt regelmatig. 
 • Je brengt geen gsm of andere waardevolle voorwerpen mee. 
 • Je bent steeds voorzichtig. Veiligheid staat voorop!
 • Je ruimt je eigen afval steeds onmiddellijk op.
 • Je blijft ten allen tijden op het terrein.

Afspraken voor ouders

Zorg ervoor dat sporters:

 • Dagelijks stipt aanwezig zijn tussen 9u en 16u. De voorbewaking start om 8u en eindigt ten laatste om 17u.
 • Op vrijdag is er een prijsuitreiking. Deze start om 15u. Iedereen is van harte welkom op deze prijsuitreiking. Nadien is het kamp afgelopen. Op vrijdag is er geen nabewaking voorzien.
 • Gepaste sportkledij en sportschoenen dragen. (graag naametiket aanbrengen in elk kledingsstuk).
 • Een regenjas en reservekledij bijhebben.
 • Een pet en zonnecrème bijhebben. 
 • Een gezond lunchpakket bijhebben, voldoende degelijke tussendoortjes en voldoende water. Er kunnen frisse blikjes frisdrank gekocht worden voor 1,5 euro.
 • Verwittig de kampverantwoordelijke bij ziekte.
 • De sporters zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen. Ze blijven weliswaar aansprakelijk voor hun eigen daden.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enerzijds diefstal of verlies van materiaal van deelnemers en anderzijds lichamelijke of stoffelijke schade berokkend aan een deelnemer door derden.

Tussenkomst ziekenfonds

Sommige ziekenfondsen komen tussen in het lidgeld of inschrijvingsgeld voor sportclubs of sportkampen. Na het kamp ontvang je een deelname-attest per e-mail, dit kan je gebruiken samen met de formulieren van het ziekenfonds. Wij vullen dus geen formulieren van mutualiteiten in.

Verzekering

Deelnemers zijn verzekerd voor sportongevallen. Details over deze polis kan u vinden op deze site. Deze polis dekt geen materiële schade.

Annulatie

Bij annulatie tot 1 maand voor de start van het kamp worden 24 euro kosten gerekend.

Bij annulatie tot 1 week voor de start van het kamp worden 47 euro kosten gerekend.

Bij annulatie minder dan 1 week voor de start van het kamp worden 59 euro kosten gerekend.

Annuleren van een kamp dat reeds gestart is is niet mogelijk.

Bij annulatie voor de start van het kamp om medische redenen worden 24 euro kosten gerekend. Hiervoor is steeds een doktersattest vereist.

Indien het kamp door de organisatie wordt geannuleerd wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

Contact

Voor vragen voor het kamp, mail info@sportenplezier.be

Bij dringende zaken tijdens het kamp, contacteer de kampverantwoordelijke op het telefoonnummer uit de bevestigingsmail.